...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކިބާ
ނ.
ބޮޑު ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ހުރި ގެކޮޅެއް.
މިއީ ރަސްގެފާނު އުޅުއްވާ ގެކޮޅެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ކިބާ . އަތަރުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ