...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކިބާދާރީ
ލައި އުޅުނު އޮފުގަދަ ފޮއްޗެއް.
މިއީ ފަށުތްވާއި ސުތުލިން ވިޔެފައި ހުންނަ ރޮނގުދެމި ފޮއްޗެކެވެ.
ރޮނގުބައި ހުންނާނީ ފުޅާކޮށެވެ.
ރޮނގުބައި އެކުލެވިފައި ހުންނަނީ، ދޮން ކުލަޔާއި ފެހިކުލަޔާއި ނޫކުލައިންނެވެ.
ޢާއްމުކޮށް ހުންނަނީ، މީގެ ފެހި ފޮއްޗާއި ރަތް ފޮއްޗެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ