...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކިޔެވެނިން
ނ.
އިހުގައި.
ދުޢާ ވެރިކަމާ، އޮލީއާ، މިބާވަތުގެ ރަސްމީ ކިޔެވުން ކިޔަވަން ދައުލަތުން ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް.
މިޖަމާޢަތް އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ޚަތީބުންނާއި، ދެމަލިމުންނާއި، ފަނޑިޔާރުގޭ ހަތަރު ނާއިބު ބޭކަލުންނާއި، އަދި ފަސްމުދިން ބޭކަލުންގެ މައްޗަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ