...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ
ނ.
ކައްޓަލައިގެ ބާވަތެއް:
މިއީ ބޭރުތޮށިގަނޑު ދަނބުރަތްކުލައެއްގައި ހުންނަ ކައްޓަލައެކެވެ.
ފަތުގައި ފެހިކުލަ ގަދަވާނެއެވެ.
ކައްޓަލައިގެ އެތެރެ އޮންނާނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޭށިގަނޑިކައްޓެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ