...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކެކުރި
ނ.
(1) ކެކުރީގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ ފޯލިކޮށް ތޮރާހެން އެއަށްވުރެ ފަލަކޮށެވެ.
(2) ބޯވަޅުއެޅި ލިބާސް ކަނޑާ ފޮއްޗެއްގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުފޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ