...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކެޔޮ
ނ.
ފަތްކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދިގުކޮށް ސީދާކޮށް ވައްތައް ހުންނަ ފޮނިރަހަ މަޑުކޭލެކެވެ.
ވަކުގެ ތޮށިގަނޑު ހުންނާނީ އަރިއަރިއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮށިކެއު . މަލިހިކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ