...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކޭން
ނ.
ދެކުކުޅުލައި، ދެފަރާތުގައި ފުއްޕިޖަހައި، ބޮޑެތި މަލާފަތަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ކޭން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާކޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ