...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒު
ނ.
އިހުގައި މާލޭގައި ކަސްޓަމުގެ އުތުރުން ހުރި ބުރުޒު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިހެލުން . ބޮޑުކޯއްޓޭ . އިރުވައިބަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ