...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުއަށި
ނ.
(1) ދިވެހި ގޭގޭގެ ބޭރުގޭ ދޮރުގެ އިރުމަތިން ހުރަހަށް ހުންނަ ދިގު އަށި.
(2) މުށިކުޅޭއިރު އަޅާފައި ހުންނަ މުށި ގޭގައި ފައިފުއްސާ ޖެހިގެން ކަނާތް ފަރާތުން ހުންނަ ގެ ނުވަތަ ގޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮޑައްޓާ . ބޮޑުއަރިފަތް . އަށި . އައްޓޭމަންތޭއެނދާ . މާއަގޮށް . މާވިނަ . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން . ސަރަންފި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ