...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުއަކުރު
ނ.
ލިއުމުގައި ފަލަކޮށް އެކި ސިފަސިފައަށް ބޮޑެތިކޮށް ލިޔާއަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންފަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ