...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުއާވިގަސް
ނ.
ފަރުބަދަމަތީގައި ހެދޭ އަބަދަށްފެހި ގަހެއް.
މިގަހުގެ އެކި ބައިތައް ބޭހަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ ހިމަކޮށް ތޫރިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ