...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުއީދުމަސް
ނ.
ހައްޖުމަސް.
މި މަހަށް މިހެން ކިޔުނީ، މިމަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު އީދު އަންނާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޒުލްޙިއްޖާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ