...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުއެސްމާ
ނ.
ރާއްޖެ ބައްޔަށާ ބަނޑުގެ ވައިފިލުވައި ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ކުރަން ހިލާ މޮޅު މަޢުޖޫނެއް.
މީގެ މައިގަނޑަކީ އެސްމަލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ