...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުވައި އިނގިލި
ނ.
އަތްތިލަޔާއި ފައިތިލައިގައި ހަށިގަނޑާ ގާތްފަރާތުން ފުރަތަމަ އިނގިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ބޮޑުފައި އިނގިލި . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . ކަސަބުނެގުން . މަލިކުޓަކި . މުގޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ