...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުވަތް
ނ.
ހޭވަތުގެ ކޮޅު ފަހަށް އޮންނަ ވަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްވަތް . މާހިވަތް . މާވަތާ . މާވަތް . މެދުހެއި . މެދުވަތާ . މެދެހެއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ