...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުވިނަ
ނ.
މޫދު ހުއިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ކަޅުކުލައިގެ ހުޔެކެވެ.
މިފަތުގެ ފުޅާމިނުގައި ބައިއިންޗި ދިގުމިނުގައި ހައިންޗިވަރު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ