...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުވިއްސާރަ
ނދަރުގައި ހުރި ބޯޓު ފަހަރުގެ ތެރޭން އެކި ރަށްރަށުގެ ފަރަށް އަރައި ހަލާކުވިއެވެ.
އެއްބޯޓް ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ފެތިގެން ދިޔައެވެ.
އެކަކު ގެއްލުނެވެ.
(2) މަޖާޒު:
އައްސުލްތާނު މުހައްމަދު މުޢީނުއްދީނު (ކުޑަބަންޑާރައިން) ގެ ރަސްކަމުގައި ހިނގި ސިޔާސީ ބޮޑު ގަޑުބަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ