...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމަހުތެޔޮ
ނ.
ކޮޑުކިޔާ މަހުގެ މޭގަނޑު ވިރުވައިގެން ނަގާ ތެޔޮ.
މިއީ ވިޓަމިން އޭ އާއި ވިތަމިން ޑީ ގިނައިން ހުންނަ ތެލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެޔޮގުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ