...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމަތާދަތި
ނ.
ވަޑާމުގެ މަސައްކަތުގައި އިލިޖެހުމަށްޓަކައި ދެލަކުޑިގަނޑު ކައިރިކޮށް ޖައްސައި ހިމުން ކުރުމަށް ތިއްބާ އާލާތް.
މިއީ ކިއްސަރު ވަޑާމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ