...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމަސް
ނ.
(1) ބޭރު ކަނޑުގައި އުޅޭ ބިޔަ ބޮޑެތިމަސް.
(2) ދުންލާމަސް.
(3) ފޯކުޅޭއިރު ފަނުން ވިޔެފައި އޮންނަ މަސް.
(4) (ނ،ކ) ދުނިޔެ ވަށައިގެން ހިނގާކަމަށް ހީކުރާ ޚިޔާލީ މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުމަސްހިނގުން . ބޮޑުމަސްތިލަވުން . ކުނިގަނޑު . މައިމަސް . މައިމަސްތިލަވުން . މަސްމަތީއައިން . މަސްތިލަވުން . ފުންނަބޮޑުމަސް . ދުންލާމަސް . ލޯދަނޑިމޭރު . ލޯދެލިމަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ