...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމަސްދުއްވުން
މ.
އީދުތެރޭގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިކަން ކުރާގޮތަކީ، ފަނުން ވިޔެފައި އޮންނަ ބޮޑު މަހެއްގެ ތެރެޔަށް މީހުން ވަދެ ތިބެގެން، އެމަސް ހިފައިގެން، ބޮޑެތިމަގު ތަކުގައި ހިނގަނީއެވެ.
މަހުގެ ދެފަރާތުން އެލިފައި އޮންނަ ފަންތަކުން އެމީހުންގެ ފައިތައް ހުންނާނީ ނިވާ ވެފައެވެ.
މިކުޅިވަރު ނިމޭނީ މަސް ބޭނުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ