...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމާލި
ނ.
(1) ބޮޑުމާލި ނެރުމަށް ހެދުން އަޅައިގެން ހުންނަ މީހާ.
(2) ކުޑަކުދިން ކިޔަމަންތެރިކުރުމަށް ކިޔާ ލަވައެއްގައި އަންނަ ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއްގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުމާލި . ބޮޑުމާލިލަވަ . މާލިނެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ