...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމާލޫދު
ނ.
ރަށްފުށުގައި، އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ކިޔައިގެން ކިޔާއުޅޭ މާލޫދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްފަތް . ވަރުއޮޑުންއެޅުން . ގަނޑުމާލޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ