...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމިރުސް
ނ.
(1) މިރުހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޮޑެތިކޮށް ތޮށިބޯކޮށް ހުންނަ ކުޅިރަހަ މަޑު މިރުހެކެވެ.
މީގެ ދެބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
އެއް ބާވަތެއްގެ މިރުސް ހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.
އަނެއްބާވަތް ހުންނަނީ ދިގުކޮށެވެ.
(2) (ޏ) ގިތެޔޮމިރުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ