...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުން
ނ.
އިހުގައި ވަޒީރުކަމަށް ކޮލިލައްވައިފައި ތިއްބަވާ ބޮޑުބޭކަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންފުޅު . ބޮޑުމުސްކުޅިކަން . އަނގަރަކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ