...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ
"ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ" ނ.
ބޮޑު މުސްކުޅިކަމަށް ކޮލިލައްވައިފައި ދެއްވާ އަސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ