...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފަޅޯ
ނ.
ފަޅޮލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އޮށްމަދު، ފޮނިމަޑު، އެތެރެ ރީނދޫ ކުލައިގައި ހުންނަ ދިގު ފަޅޮލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ