...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފަތަފޮޅި
ނ.
ހަވަރު ތިނަދޫ ވަރުވާގެ ތެރޭގައި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހަވަރަށް ގެނެސް އުޅުނު ފަތިރޮއްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން . ބޮޑުފަތަފޮޅިކުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ