...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން
މ.
ބޮޑުފަތަފޮޅި ހަވަރަށް ބެހުން.
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ރަސްމީ ގޮތެއްގައި، ކޮށް އުޅުނު ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ