...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފާރު
ނ.
އިހުގައި މާލޭގެ ވަށައިގެން ބުރުޒުތަކާއި ގުޅިގެން އެކި ހިސާބު ގަނޑުގައި ލައިފާ ހުރިފާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައިފާރު . ފާރުންއަތިރި . ފާރުދޮށުކޭން . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ލޯފާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ