...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފާތިހާ
ނ.
(1) ގިނަ މީހުންނަށް ކާންދީގެން ކިއުއްވާ ފާތިޙާ.
(2) ވަޖިދުވާ ތާރަޖަހާ މީހުން ޢަބްދުލްޤާދިރުގެފާނުންގެ އަހަރުމަތި ދުވަހު ކިޔަވާ ފާތިޙާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ