...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފިނިހައް
ަސްގަހަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެކެވެ.
މިފިނިހަކައަކީ، ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަވާ ވިހަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތޮށިގަނޑު އާދައިގެ ފިނިހަކުގެ ތޮށިގަނޑަށްވުރެ ތުނިވާނެއެވެ.
މިފިނިކަމުގެ ތޮށިގަނޑުގައި ހުންނަނީ ގަދަމުށިކުލައެވެ.
ތޮށިގަނޑުގައި ފަނޑު މާޒާން ކުރެހުމެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުފިނިހައްގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ