...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި
ނ.
އިހުގައި ބޯވަޅު އެޅި ލިބާސް ލައިއުޅުނު ފޭރާމެއް.
މިއީ، މުޅި ފޮތިގަނޑު، ކަޅުފެހި ނުވަތަ ރަތްކުލައިގައި ހުރެފައި، ބޮޑުފެހީގެ ރޮނގުބަޔާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ރޮނގުބައި ހުންނަ ފޮއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ