...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފޭލި
ނ.
ފިރިހެނުން އަނދެއުޅުނު ފޭއްޔެއް.
މި ފޭލި އާދައިގެ ފޭއްޔަށްވުރެ ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
މިއީ ރަސްމީ ކަންކަމުގައި އަނދެ އުޅުނު ފޭއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ