...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުދައިތަ
ނ.
މަންމަ، ނުވަތަ ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު، އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޕާއިތަ . ބޯއްތަ . އަންމައައްތަ . އައްޕައްތަ . މަންމައިތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ