...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުދަތި
ނ.
ބޮޑެތި އެއްޗެހި ތިއްބާން ބިމަށްޖަހާފައި ހުންނަ އެތިގަނޑެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ދަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަގަނޑުދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ