...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް
ޒިޔާރަތް.
(91) މާފަންނު އާމިސްކިތްތެރޭ ޒިޔާރަތް.
(02) ޤާޟީ ޢީސަލްޔަމަނީގެ ޒިޔާރަތް.
(12) ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތް.
(22) ޢުމަރުމާފަތް ކަލޭފާނުގެ ޒިޔާރަތް.
(32) ދޮނަކުޅީޝައިޚުކަލޭފާނުގެ ޒިޔާރަތް.
(42) ދޮންބުޅާފާށަނާގެ ޒިޔާރަތް.
(52) ދެބޭރަނިންގެ ޒިޔާރަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ