...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުދޮލަނގުކޮޅު
ނ.
(1) ހިތިވިލޭރޭ ފަރިއްކޮޅު ގެންދާއިރު އެންމެ ކުރީގައި ހުންނަ މީހާގެ ބޯމަތީގައި، ބަހައްޓައިގެން ގެންދާ ބޮޑު ދޮލަނގު.
މިހުންނަނީ މުކައްބަ ޖަހައި، ހުދުފޮތިން ބަނދެފައެވެ.
(2) ބޮޑުދޮލަނގު މިބަހަށް އެންމެ މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ