...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތަރުތީބު
ނ.
ދީނީ ތަޢުލީމާ ބެހޭގޮތުން އަލީއެދުރުތަކުރުފާނު ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެއް.
މިފޮތުގެނަމަކީ "ޒުހުރުލް ކާމިލާތު ފީ އަހާމުލް އިބާދާ".
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ