...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ
ންގެ ހަޔާތާއި، އެރަދުން އަނދިރި އަނދިރީންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެއްވި ވާހަކަ.
މިވާހަކަ އާބަކުރު ރަސްގެފާނުން ފެށިގެން ކަލާފާނާ ހަމައަށް ވެސް ކިޔައެވެ.
އަދި ކޮއިމަލާއިން ފެށިގެން އައްސުލްޠާނު މުހައްމަދު މުޢީނުއްދީނުލް އައްވަލާ ހަމަޔަށްވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ