...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތަކުބީރު
ނ.
ޒުލްހައްޖާމަހު 9 ވަނަރޭ ފަތިސްނަމާދުން ފެށިގެން އެމަހުގެ ތޭރަވަނަ ދުވަހުގެ ޢަޞުރުނަމާދާއި ދެމެދުގައި ކޮންމެނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކިޔާ ތަކުބީރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަކުބީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ