...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތަދު
ނ.
6331ހ.
ވަނައަހަރު 4191މ.
ން 8191މ.
އަށެވެ.
ހުއްޓުނު ބޮޑު ހަނގުރާމަޔާ ވިދިގެން ރާއްޖެއަށް އައި ތަދު.
މިތަދު ގާތްގަނޑަކަށް 2 އަހަރެއްހައި ދުވަސް ވާންދެން ދެމިއޮތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ