...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތަސްބީހަ
ނ.
ސުބްޙަނަﷲ ވަލްޙަމްދު ﷲ ވަލާއިލާހަ އިލަﷲ ވަﷲ އަކްބަރު ވަލާ ޙައްލު ވަލާ ޤުއްވަތަ އިލަﷲ ބިﷲ ޢަލިއްޔުލް އަޡީމް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ