...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތޮޅި
ނ.
(1) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތުންގަނޑު ކުރުކޮށް ހުންނަ ތޮޅިޔެކެވެ.
(2) ވަރަށް ބިޔަކޮށް ހެދޭ ލަކުޑި ދެރަ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ތޮޅި މުށެއްހާ ދިގުވާނެއެވެ.
(3) (މަލިކު) ވަލުތޮރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ