...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުލަކި
ނ.
(1) ބޮޑެތި ތެލަނގަ އެއްލާފައި ހުންނައިރު ލަސްލަހުން އެއް ހަމަޔަކުން ހެލޭ ހެލުން.
(2) ގުޑި ދަމާއިރު ވަކިގޮތަކަށް މަޑުމަޑުން ހެލޭހެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ