...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުލަވަ
ނ.
ޚާއްޞަ ދިގު ރާގެއްގައި ކިޔާ ޛިކުރު މަޢުލޫދުގެ ޅެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުޞަލަވާތް . ޅެން ލަވަ . ކުޅެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑުލަވަ . މުރީދު . މުރީދުކަން . ދަތްދޮޅިމަޚުރަޖަ . ދިގުރާގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ