...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުލިބާސް
ނ.
ބޯފޮތީގެ ދިގު ކޯޓެއް.
މިއީ އިހުގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ބޮޑު ނައިބުން ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ބައިވެރިވާއިރު ލައިއުޅުނު ލިބާހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ