...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުގާދޫނި
މިއީ ބޮލުގެ ނިތްމަތި ހުދުކޮށް ހުރެފައި ތަލައިން ފެށިގެން ކަނދުރާމައްޗަށް ކަޅުކޮށް ހުންނަ ދޫންޏެކެވެ.
ފިޔަގަނޑު މައްޗާ ބުރަކަށިމަތި ހުންނަނީ އަޅިކުލައިގައެވެ.
ބަނޑުދޮށް ފިޔަދަށާއެކު ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
މިއެންމެ އެއްގޮތްވަނީ އައިންމަތީ ގާދޫންޏާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭރަމިދީޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ