...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުސަވާ
ނ.
(1) ބޮޑެތި ބަނޑުއޮޑި ފަހަރުގައި ކުނބުދަމަށް ހުންނަ އެންމެފަލަ ވައު.
(2) ނާފަހަރުގައި ދެކުނބުދޭތެރޭގައި ހުންނަ ކަތި ރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ