...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުޒާތުކުޅިގަނޑު
ކުޅިގަނޑެއް.
މިކުޅިގަނޑު ކުޅުމަށްގޮސް ހިނދޭނީ ކުޅޭ ފަރާތުގެ 6 ވަނަ ވަޅަށެވެ.
ހިނދުމުން އެވަޅާ ދިމާވާވަޅު ބޮވުނީއެވެ.
އެވަޅާ ދިމާވަނީ އަނެއް ފަރާތުގެ ތިންވަނަ ވަޅާއެވެ.
އޭރު އެންމެ ބޮލި ގިނަވާނީ އެވަޅުގައެވެ.
މިކުޅިގަނޑުގައި ހިލަންޖެހޭނީ ފަންސަވީސް ވަޅެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ